Ngôn ngữ/Language:  
 

CÁC LOẠI SẢN PHẨM
In lịch
In hoá đơn đặc thù
Thiết kế, in ấn brochure
Giấy vi tính liên tục

  

Liên Kết Web Site

 
   Thông tin cổ đông

Tài liệu gửi cổ đông để lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty. Quí cổ đông vui long xem tập tin đính kèm. Trân trọng.

(04/09/2017)Các thông tin đã đưa


  ĐIỀU LỆ CÔNG TY 2013  (20/07/2017)
  Nghị quyết  (20/07/2017)
  ĐIỀU LỆ CÔNG TY 2015  (17/02/2016)
  Báo cáo tài chính 2014  (14/01/2016)
  Báo cáo thường niên 2013  (14/01/2016)
  GIẢI THỂ CHI NHÁNH  (02/11/2014)
  BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN  (04/10/2014)
  PHIẾU LẤY Ý KIẾN  (24/09/2014)
  THÔNG BÁO 29/TB-HĐQT/2014  (24/09/2014)
  DANH SÁCH CBCNV  (24/09/2014)
Video Clips


Hình Ảnh


Tìm kiếm sản phẩm
 
 

Lượt Truy Cập
   
Công ty Cổ Phần Văn Hoá Tổng Hợp Bến Thành
Địa chỉ: 160 Hai Bà Trưng, Quận 1, TPHCM, Việt Nam
Tel:(84)028 38292 775         Fax (84) 028 38220 730