Ngôn ngữ/Language:  
 

CÁC LOẠI SẢN PHẨM
In lịch
In hoá đơn đặc thù
Thiết kế, in ấn brochure
Giấy vi tính liên tục

  

Liên Kết Web Site

 
   Thông tin cổ đông

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ NỘI DUNG PHIÊN HỌP NGÀY 16/01/2017
(27/04/2017)

THÔNG BÁO TẠM ỨNG CỔ TỨC ĐỢT 1 NĂM 2016
(14/09/2016)

THÔNG BÁO CHI TRẢ CỔ TỨC ĐỢT 2 NĂM 2015
(28/04/2016)


Các thông tin khác


  ĐIỀU LỆ CÔNG TY 2015  (17/02/2016)
  Báo cáo tài chính 2014  (14/01/2016)

Video Clips


Hình Ảnh


Tìm kiếm sản phẩm
 
 

Lượt Truy Cập
   
Công ty Cổ Phần Văn Hoá Tổng Hợp Bến Thành
Địa chỉ: 160 Hai Bà Trưng, Quận 1, TPHCM, Việt Nam
Tel:(84)08 38292 775         Fax (84) 08 38220 730