Ngôn ngữ/Language:  
 

CÁC LOẠI SẢN PHẨM
In lịch
In hoá đơn đặc thù
Thiết kế, in ấn brochure
Giấy vi tính liên tục

  

Liên Kết Web Site

 
   VĂN HOÁ TỔNG HỢP BẾN THÀNH
CÔNG TY CỔ PHẦN VĂN HÓA TỔNG HỢP BẾN THÀNH

 
SƠ YẾU LÝ LỊCH, TRÌNH ĐỘ HỌC VẤN VÀ KINH NGHIỆM NGHỀ NGHIỆP CỦA
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT VÀ TỔNG GIÁM ĐỐC CÔNG TY



Số
TT

Họ và tên

Năm sinh

Quốc tịch

Chức danh

Trình độ

Kinh nghiệm nghề nghiệp
trước khi ứng cử

Nam

Nữ

I

 Hội đồng 
 quản trị

1

 Hoàng Tâm Hòa

1969

VN

Chủ tịch HĐQT

Cử nhân
Quản trị kinh doanh

Từ 2008, Kế toán trưởng, từ 2013, Phó  Tổng Giám đốc, từ 2014 Tổng Giám đốc  Công ty CP Dịch vụ Du lịch Bến Thành 
Từ 12/2015, Phó Tổng Giám đốc Tổng  công ty Bến Thành TNHH MTV

2

 Châu Hoàn Dũng

1956

VN

Phó Chủ tịch HĐQT

Cử nhân Luật,
Cử nhân Kinh tế chính trị

Từ 05/2005: Phó chủ tịch HĐQT, Tổng  Giám đốc Công ty cổ phần VHTH Bến  Thành

3

 Nguyễn Thi

1956

VN

Thành viên HĐQT

Cử nhân Kinh tế

Từ 2005: Phó Tổng Giám đốc Tổng Công  ty Bến Thành - TNHH MTV, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Văn hóa tổng hợp Bến Thành

4

 Lâm Tử Thanh

1958

VN

Thành viên HĐQT

Thạc sĩ Quản trị kinh doanh

Từ 2005: Thành viên HĐQT Công ty Cổ  phần Văn hoá Tổng hợp Bến Thành
Từ 2004: Phó Chủ tịch HĐQT Công ty cổ  phần Nhựa Sài Gòn
Từ 2009: Thành viên HĐQT Công ty cổ  phần sản xuất thương mại May Sài Gòn.
Từ 1992: Chủ tịch HĐTV Công ty TNHH  TM Á Châu và Công ty TNHH Tân Á, Giám đốc Công ty TNHH Nhựa Nam Á

5

 Đỗ Huy Dần

1962

VN

Thành viên HĐQT
Kiêm Tổng Giám đốc

Cử nhân
Quản trị kinh doanh

Từ 05/2005: Phó Tổng Giám đốc Công ty  CP VHTH Bến Thành

II

Ban Kiểm soát

1

 Nguyễn Như Ánh

1976

VN

Trưởng Ban
kiểm soát

Thạc sĩ Tài chính

Từ 2005-02/2016: Giảng viên khoa Tài chính ngân hàng trường Đại học Mở TP.HCM
Từ 3/2016: Chuyên viên tài chính-Phòng Tài chính-Kế hoạch Tổng Công ty Bến Thành TNHH MTV

2

 Nguyễn Văn Phẩm

1954

VN

Thành viên BKS

Cử nhân
Quản trị kinh doanh

Từ 2005: Trưởng Ban Kiểm soát, Công ty  CP Văn hoá Tổng hợp Bến Thành

3

 Lê Thị Thanh Thủy

1971

VN

Thành viên BKS

Cử nhân TCKT

Từ 2005 - 2007: Kế tóan tổng hợp Công ty  TNHH TM Á Châu
Từ 2008 - 2010: Kế tóan trưởng Công ty  Luật HD Luật Việt.
Từ 2010 - 2012: Kế tóan trưởng Công ty  cổ  phần Bình Minh Tòan Cầu
Từ 2012: Kế tóan trưởng Công ty cổ phần  XNK Đại Nam Việt

 
Video Clips


Hình Ảnh


Tìm kiếm sản phẩm
 
 

Lượt Truy Cập
   
Công ty Cổ Phần Văn Hoá Tổng Hợp Bến Thành
Địa chỉ: 160 Hai Bà Trưng, Quận 1, TPHCM, Việt Nam
Tel:(84)028 38292 775         Fax (84) 028 38220 730